Ο Philippe Decouflé ζητά χορευτές και χορεύτριες

Ο Philippe Decouflé αναζητά για την Compagnie DCA χορευτές και χορεύτριες για την επόμενη παραγωγή του που θα είναι σε μορφή «best of…», με στόχο να συνοψίσει σε μια παράσταση, παραγωγές του από το 1983 έως το 2006.

Η ακρόαση θα διαρκέσει από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2011.

Η προεπιλογή θα γίνει 24 και 25 Οκτωβρίου 2011 και οι επιλεγέντες θα κληθούν ξανά για τις 26 έως 28 Οκτωβρίου 2011.

Η παραγωγή προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2012 και οι πρόβες θα κρατήσουν από τέλη Νοεμβρίου 2011 έως τον Απρίλιο του 2012. Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν από το Μάιο του 2012 και είναι απαραίτητη η μεγάλη διαθεσιμότητα των χορευτών.

Απαιτούμενα προσόντα : χορευτές / χορεύτριες με πολύ καλό τεχνικό επίπεδο.
Επιπλέον προσόντα : ακροβατικές τεχνικές και/ή γυμναστική τεχνική και φωνητικές ικανότητες.

Τόπος ακρόασης : La Chaufferie – St. Denis / Paris – Γαλλία

Η αποστολή του βιογραφικού θα πρέπει να γίνει έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2011 συνοδευόμενο από μια φωτογραφία και μια επιστολή (letter de motivation), με e-mail, ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση :

Compagnie DCA – Audition
La Chaufferie
10bis, Avenue Maurice Torez,
93 200 Saint Denis / France

info : Tel. 33 (0)1 48 13 91 67  |  e-mail : audition@cie-dca.org