Ακρόαση για Ερευνητικό κύκλο Σπουδών στο P.A.R.T.S

 

Την ΄Ανοιξη του 2012 το P.A.R.T.S  ( Performing Arts Research and Training Studios) οργανώνει ακρόαση για τον κύκλο σπουδών Έρευνας, όπου θα γίνουν δεκτοί 25 περίπου σπουδαστές. Τα όρια ηλικίας για συμμετοχή είναι 21 έως 28 ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν bachelor στο Χορό ή τη Χορογραφία.

Προεπιλογή

Έχετε δύο δυνατότητες, από τις οποίες θα επιλέξετε μόνο μία :

: Η πρώτη προεπιλογή διαρκεί μία ημέρα. Στις 9 π.μ. κάνετε την εγγραφή και στις 10 π.μ. ξεκινά η ακρόαση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο τέλος της ημέρας. Για να συμμετάσχετε σε αυτή την προεπιλογή θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει ένα έντυπο 5 μέρες νωρίτερα.

: Στέλνετε ένα ντοσιέ υποψηφιότητας στο P.A.R.T.S  έως τις 2 Μαρτίου 2012. Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για την προεπιλογή τους έως τις 15 Μαρτίου 2012. Συμπληρώστε εδώ την φόρμα συμμετοχής. 


Τελική ακρόαση

Η τελική ακρόαση για τον κύκλο Έρευνα θα γίνει στο P.A.R.T.S  στις Βρυξέλλες, 13 έως 16 Απριλίου 2012. Σε αυτή την ακρόαση θα λάβουν μέρος μόνο όσοι έχουν προεπιλεγεί. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι παρόντες και τις 4 ημέρες της ακρόασης.

 


info : για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες. στο site του P.A.R.T.S : www.parts.be