Πιανίστας για το μάθημα Σύγχρονου Χορού στη Σχολή της ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ακρόαση για μία (1) θέση μουσικού συνοδού – πιανίστα (ωρομίσθιο συνεργάτη), για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος Σύγχρονου Χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Ε.Λ.Σ.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του μπαλέτου της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, Καλλιθέα 177-78), κατά τις ακόλουθες ημέρες:

  • 15/10/2012 και ώρα 12.00-13.30, κατά την ώρα μαθήματος της Σχολής και
  • 16/10/2012 και ώρα 13.00-14.30, κατά την ώρα μαθήματος της Σχολής.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στην πιανιστική συνοδεία και στον αυτοσχεδιασμό κατά το μάθημα Σύγχρονου Χορού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντος.

Θα συνεκτιμηθεί, υπέρ του υποψηφίου, η ικανότητα συνδυασμού κρουστών (congas & tzempe) με την εκτέλεση στο πιάνο, καθώς και η προϋπηρεσία σε Σχολές Χορού στο αντίστοιχο μάθημα.

Όροι συμμετοχής:

Με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

• Πτυχίο ή Δίπλωμα πιάνου από το Κρατικό Ωδείο ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το Κράτος, ή σχολών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης πιάνου της ημεδαπής ή Ανώτερης Σχολής  μουσικής κατεύθυνσης πιάνου χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης πιάνου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), κατά προτίμηση με εξειδίκευση στo jazz-piano.
• Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:
1. Στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Πανεπιστημίου 39, 105 64 Αθήνα - τηλ.210-3711330), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 - 15.00)
2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση : protocol@nationalopera.gr

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Παρασκευή 12/10/2012, στις 14.00 (αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Ε.Λ.Σ., Μαρία Καραλή, τηλ. 210 3608830, από 11.00 έως 15.00.