Ακρόαση από το SEAD

Το SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance) ανακοίνωσε τις ακροάσεις που θα κάνει το 2013, για την τετραετή εκπαίδευση στο πρόγραμμα "Artist in Process" και για τα δύο μονοετή μεταπτυχιακά προγράμματα "I.C.E. – Choreographer´s Year" και "BODHI PROJECT - Professional Company Year".

Ο πρώτος γύρος των ακροάσεων γίνεται σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Οι υποψήφιοι που περνούν στο δεύτερο γύρο, θα συμμετάσχουν στη δεύτερη ακρόαση στο Σάλτσμπουργκ.

 Η ακρόαση της Αθήνας θα γίνει στις 6 Απριλίου 2013, στο  Dance Cultural Centre ( www.dancce.gr)

 


info: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε το site του SEAD : www.sead.at