Μουσικοί για την Ε.Λ.Σ.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στην αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177-78, Καλλιθέα ) την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 πμ, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Ορχήστρας στην ομάδα των ΤΡΟΜΠΟΝΙΩΝ (έκτακτο μουσικό Κορυφαίο Β) στο Τρομπόνι (Τενόρο-Μπάσσο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν:

1. David Ferdinand: Κοντσερτίνο ορ.4 in Es-Dur I μέρος με Καντέντσα (Έκδοση ZIMMERMANN-FRANKFURT).

2. Ορχηστρικά Αποσπάσματα:
Mozart: Requiem, (Tuba Mirum) [Tenor]
Rossini: Wilhelm Tell (Εισαγωγή) [Tenor]
Wagner: Die Walkure 3η Πράξη 1η Σκηνή: Walkurenritt) [Bass].
Leoncavallo: Pagliacci.
Verdi: Rigoletto (3η πράξη) [Valve Trombone]
Verdi: Aida (2η πράξη) [Valve Trombone]

Tα αποσπάσματα από τα ορχηστικά μέρη θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.
Μία ημέρα πριν την ακρόαση οι υποψήφιοι εφόσον δεν διαθέτουν τρομπόνι με κλειδιά [Valve Trombone], θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα όργανα της Oρχήστρας στις αίθουσες δοκιμών της, στην Καλλιθέα.

Οι ενδιαφερόμενοι για έντυπα και υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ( οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου 3ο όροφος, τηλ. 210 3711330 ), τις εργάσιμες ημέρες από 18/11/2010 μέχρι και 1/12/10/2010 από 8:00 έως και 14:30 .