Ακρόαση στη Σχολή Rudra - Béjart

Η Σχολή Rudra-Béjart κάνει ακρόαση για σπουδαστές χορού από την διεθνή χορευτική κοινότητα, που έχουν γεννηθεί τις χρονιές :

  • Κορίτσια : 1992, 1993, 1994, 1995
  • Αγόρια : 1991, 1992, 1993, 1994, 1995

Η ακρόαση θα γίνει στις 16 και 17 Απριλίου 2011, στη Λωζάνη – Ελβετία

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τη φόρμα αίτησης στο παρακάτω link : http://www.bejart-rudra.ch/pen_audition_02.php
Oι γενικές πληροφορίες που δίνονται στο επίσημο site www.bejart-rudra.ch της Rudra σχετικά με την ακρόαση, είναι οι παρακάτω :

General Information

Applicants must have completed obligatory schooling.
Applicants should fill in the online application form (available on this site), and send the required information and documents by post.
Although the school receives your filled-in form immediately, your application will not be considered complete until the school has received all the required information and documents. Notifications to attend an audition will be sent out about three weeks before the actual date to allow us establish the number of candidates, and schedule the two days of auditioning.
Auditions for international students are held once a year during the period February to April. The actual dates depend on the schedule and availability of Michel Gascard who attends the auditions together with all the Rudra teachers.
We hold two days of auditioning:

First selection

Day one: Candidates are selected on the basis of classical dance exercises. This technique is indispensable for a performing career. Girls should dance on pointe. 

Second selection

Day two: The selected candidates dance their free variation which can be from the classical or the modern repertoires, a free variation or an improvisation. The jury will focus on movement quality, as well as personality and artistic temperament. The variation should not last longer than two minutes. Candidates must bring their own recorded music.

Third selection

The School’s Modern Dance teacher will indicate some Martha Graham technique exercises. Most students will not have danced this technique. We will be assessing dancers’ ability to adapt, and how quickly they understand new exercises and corrections.

The remaining candidates are accepted.

Michel Gascard will ask them to introduce themselves and say something about themselves and their work. The Singing teacher will ask them if they have had any musical training, and will ask them to sing something. This will allow her to identify the different tessituras of their voices for class-planning purposes.
Candidates will be given an information pack about the School and moving to Lausanne: schedules, classes, holidays, performances, accommodation, insurance, resident permits (Switzerland is not in the EU), etc.

We receive frequent enquiries about the required level for auditioning.

A beginner would not manage to get through the second selection. However, it is not necessary to have attended a conservatory or one of the famous schools. Half of the successful candidates come from private schools. We look for young dancers with a strong potential for progress in technique and artistic expression. We may refuse experienced dancers if we consider that school training is not appropriate. Generally speaking, a good level of classical dance gets candidates through the first selection. Physique and presentation are both important. In the dancing profession, the body is the dancer’s work tool, so a strong constitution is necessary and there must not be any weight problems (overweight or anorexia). A student who suffers frequent injuries will be advised to choose another profession.

The teaching methods at the Rudra Béjart School prepare students for the work they will be doing after their training. This real-life experience allows them to become aware of whether or not they are suited for this profession.