Χορεύτρια για project του G.U.I.D.

BALLET PRELJOCAJ - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL - AIX-EN-PROVENCE

Πρόσκληση για πρόσληψη χορεύτριας για το G.U.I.D. *

 

Απαιτείται τεχνική άριστου επιπέδου σε κλασικό και σύγχρονο και διαθεσιμότητα από 26 Απριλίου έως  27 Ιουλίου του 2011. Η ακρόαση θα γίνει το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 στο Pavillon Noir, CCN Aix-en-Provence, 530, avenue Mozart - Γαλλία.

Μάθημα και Répertoire  από 10:00 έως 19:00 (επιβεβαίωση των ωραρίων ). Η επιλογή θα γίνει βάσει C.V. Στείλτε το βιογραφικό σας και φωτογραφία ταυτότητας  (όχι καλλιτεχνική φωτογραφία) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο :  audition@preljocaj.org

* Η G.U.I.D. (Groupe d'Urbain d’Intervention Dansée) είναι μια ομάδα χορευτών που δημιουργήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση του επαρχιακού κοινού. Ασχολείται με αποσπάσματα από το ρεπερτόριο του Angelin Preljocaj για παραστάσεις εκτός των τειχών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ