28/05/2010 Εθνικό Θέατρο
Κατηγορία: Θεατρικές σκηνές που φιλοξενούν Χορό
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 104 37 Αθήνα, τηλ. 210 528 81 00
Email:
Σύνδεσμος: www.n-t.gr