28/05/2010 Πειραιώς 260
Κατηγορία: Θεατρικές σκηνές που φιλοξενούν Χορό
Διεύθυνση: Πειραιώς 260, 117 42 Αθήνα, τηλ: +30 - 210 928 29 00, fax : +30 - 210 928 29 41
Email:
Σύνδεσμος: www.greekfestival.gr