Δάσκαλος σε International Latin

Δάσκαλος χορού με εμπειρία σε International Latin, Ballroom και Argentine Tango ζητά πρωινή απασχόληση, περιοχή Αθήνας. Τηλ επικοινωνίας : 6984659651