Απόφοιτος Επαγγελματικής Σχολής Πέτροβα

Καθηγήτρια κλασσικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, μουσικοκινητικής αγωγής και barre à terre, απόφοιτος Ανωτέρας επαγγελματικής σχολής χορού ('Αννα Πέτροβα) με προϋπηρεσία, καθώς και zumba instructor, ζητά συνεργασία με σχολές χορού στην Αθήνα. Τηλ επικοινωνίας :  6944748715