Χορευτές για "Ελλάδα έχεις ταλέντο"

Ψάχνουμε για χορευτές προκειμένου να συμμετάσχουν σε show Michael Jackson στo "Ελλάδα έχεις ταλέντο" και για επιδείξεις από Απρίλιο έως Οκτώβριο στη Ρόδο (και αυτό είναι επείγον). Τηλ. 694 06 89 303 και 694 222 84 44 / e-mail: info@e-wonderfulife.com