Καθηγήτρια με πτυχίο παιδαγωγικής μπαλλέτου

Καθηγήτρια μπαλλέτου με πτυχίο παιδαγωγικής μπαλλέτου- repetitrice, καθώς και πτυχίο σκηνογραφίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για τελειοποίηση χορευτών και αναζητά συνεργασία με σχολές χορού. Τηλ επικοινωνίας : 6977988039 και e-mail : afropap@yahoo.gr