Καθηγήτρια χορού, πτυχιούχος

Καθηγήτρια χορού, πτυχιούχος με πολύχρονη προϋπηρεσία σε σχολές και ιδιαίτερα μαθήματα, ζητά εργασία σε σχολές χορού εντός Αττικής. Διδάσκει σύγχρονο, pilates, yoga, body control. Τηλ επικοινωνίας  : 6974617671  και e-mail : ralkri@hotmail.com