Δασκάλα hip hop ζητά συνεργασία

Κάτοχος διπλωμάτων hip hop (bronze 2, silver, gold ISTD), παρακολούθηση μαθημάτων Freestyle Associate (DFR) για την κατοχή του διπλώματος, διδασκαλίας ζητεί συνεργασία με σχολές χορού. Τηλ, επικοινωνίας 6980937010 & e-mail: gellina_aka_thegreenelf@hotmail.com