Καθηγητές για zumba και yoga

Σχολή μπαλέτου στα Ανατολικά προάστια, αναζητεί συνεργασία με καθηγητές zumba και yoga. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6034429.