Καθηγήτρια κλασικού και σύγχρονου χορού

Καθηγήτρια κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού, μουσικοκινητικής αγωγής και barre à terre, απόφοιτος Ανωτέρας επαγγελματικής σχολής χορού ('Αννα Πέτροβα) με προϋπηρεσία, καθώς και zumba instructor, ζητά συνεργασία με σχολές χορού και γυμναστήρια στην Αθήνα. Τηλ. επικοινωνίας :  6944748715