Καθηγήτρια Flamenco αναζητά εργασία

Καθηγήτρια FLAMENCO, κάτοχος διπλώματος IDB1, συστήματος SDS (SPANISH DANCE SOCIETY), αναζητά εργασία σε σχολές χορού ή στούντιο για ελεύθερο και σύστημα, σε ενήλικες και παιδιά. Τηλ επικοινωνίας : 6942442940