Απόφοιτη της Κρατικής Σχολής Χορού

Απόφοιτη της Κρατικής Σχολής Χορού, κάτοχος των Associate in Imperial Classical Ballet and in Modern Theatre του αγγλικού συστήματος Imperial Society of Teachers of Dancing, με 5ετή εμπειρία διδασκαλίας αναζητά συνεργασία με σχολές χορού. Δυνατότητα μαθημάτων χορού σε μικρά groups ερασιτεχνών και ατόμων που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις σε επαγγελματικές σχολές χορού. Επικοινωνία τηλ. 6949204092