Δάσκαλος International Latin

Δάσκαλος χορού με εμπειρία σε International Latin, Ballroom και Argentine Tango ζητά εργασία σε σχολή χορού. Περιοχή: Αθήνα. τηλ επικοινωνίας :  6995865979