Δασκάλα μπαλέτου

Δασκάλα μπαλέτου ζητά εργασία. Σύστημα Vaganova, μοντέρνος χορός, pilates, yoga. Τηλ.επικοινωνίας: 6933160458