Πιανίστα για συνοδεία μπαλέτου

Αριστούχος διπλωματούχος πιάνου με 14ετή προϋπηρεσία στη συνοδεία μπαλέτου και μουσικοκινητικής αγωγής ζητά συνεργασία με σχολές μπαλέτου. Τηλ επικοινωνιας 6938810575