Ιδιαίτερα μαθήματα Yoga και Pilates

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ή σε ολιγομελή γκρουπ Yoga και Pilates. Οι πρακτικές αποσκοπούν στη θεραπεία του σώματος μέσω της ευθυγραμμισμένης ενδυνάμωσης, στην επέκταση της ζωτικής ενέργειας μέσω των αναπνευστικών πρακτικών, στη ψυχική γαλήνη και πνευματική ισορροπία. Απευθύνονται σε όποιον αναζητά μια ποιοτική πρακτική και μια αρμονική σχέση μεταξύ σώματος και νου. Πληροφορίες Αλεξία Σιούτη: alexsiou@windowslive.com