Αριστούχος διπλωματούχος πιάνου

Αριστούχος διπλωματούχος πιάνου με 14 χρόνια προϋπηρεσία στη συνοδεία μαθημάτων μπαλέτου αναζητά σχολή μπαλέτου για συνεργασία. Ττηλ επικοινωνίας: 6938810575