Δασκάλα μοντέρνου, τζαζ και οριένταλ χορού

Δασκάλα μοντέρνου, τζαζ και οριένταλ χορού, κάτοχος πτυχίων Intermediate και Advanced 1 του I.S.T.D, με δύο χρόνια προϋπηρεσία, ζητά δουλειά σε σχολείο, σχολή χορού ή γυμναστήριο. Τηλ επικοινωνίας: 6942907804