Καθηγήτρια Pilates και μουσικοκινητικής αγωγής

Καθηγήτρια Pilates και μουσικοκινητικής αγωγής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε άτομα κάθε ηλικίας. Εξειδίκευση 'Pilates και εγκυμοσύνη" και "Pilates τρίτη ηλικία". Πληροφορίες: ammakayia@gmail.com