Πτυχιούχος καθηγήτρια μπαλέτου για περιοχή Αττικής

Πτυχιούχος καθηγήτρια μπαλέτου και σύγχρονου χορού, με εφταετή πείρα διδασκαλίας, ζητά συνεργασία με σχολές χορού και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Περιοχή Αττικής, τηλ επικοινωνίας: 6942784428