Καθηγήτρια χορού με 11ετή προϋπηρεσία

Καθηγήτρια χορού με αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Πολιτισμού και 11ετή προϋπηρεσία, ζητά συνεργασία με σχολές χορού, συλλόγους και πολιτιστικά κέντρα για τη διδασκαλία μπαλέτου και σύγχρονου. Τηλ. 6973 334 097,  email: evapoulimenou@yahoo.gr