Σχολή Χορού στα Χανιά

Δασκάλα κλασικού και σύγχρονου χορού ζητείται από αναγνωρισμένη σχολή στα Χανιά. Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν δίπλωμα Ανωτέρας Σχολής. Η πρόσληψη θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2010 με συμβόλαιο για ένα χρόνο, το οποίο θα ανανεώνεται μετά από αξιολόγηση της υποψήφιας καθώς και των αναγκών της Σχολής. Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας. Παρέχεται επίσης ΙΚΑ.

info :  κ.Τσερασέλλα Ντορομπάντσου - Γρηγοράκη, │τηλ. : 28210 95585,  28210 88689  και  6944505889 │e-mail : xorokinisicera@yahoo.gr