Χορευτική γυμναστική

Παραδίδω μαθήματα ιδιαίτερα και ομαδικά χορευτικής γυμναστικής με διατάσεις (dance-stretching) και γυμναστικής με fitness ball, στην Αττική. Μεγάλη εμπειρία και λογικές τιμές! Πληροφορίες τηλ. : 6972514477