Καθηγήτρια χορού με πολύχρονη προϋπηρεσία

Καθηγήτρια χορού, απόφοιτη ανώτερης επαγγελματικής σχολής χορού, με πολύχρονη προϋπηρεσία, ζητά εργασία σε σχολές χορού και studios. Διδάσκει μπαλλέτο, σύστημα vaganova, σύγχρονο, pilates, pilates matwork, dance strechting, barre à terre. Τηλ. επικοινωνίας: 6974617671  και e-mail : ralkri@hotmail.com