Τι συμβαίνει στην ΚΣΟΤ ;

Η παρακάτω επιστολή, μας εστάλη από την ΚΣΟΤ με την παράκληση να δημοσιευθεί αυτούσια. Πιστεύοντας ότι η επιστολή δίνει μια σαφή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην Κρατική Σχολή Χορού, την παραθέτουμε χωρίς παρεμβάσεις, ή περικοπές.

        

 « Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης είναι το μοναδικό κρατικό ίδρυμα που προάγει την τέχνη του Σύγχρονου Χορού στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από την Κούλα Πράτσικα το 1937 ως η πρώτη Επαγγελματική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και το 1973  παραχωρείται στο ελληνικό κράτος.

Το δυναμικό των καθηγητών, η διεξαγωγή σεμιναρίων στη Σχολή με διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, η δημιουργία της Hellenic Dance Company το 2002, η εγκαθίδρυση του Οpen Studio όπου κάθε χρόνο οργανώνονται παραστάσεις στο Black Box (δωρεά στη σχολή από το ίδρυμα Νιάρχος) συντελούν στην εκπαίδευση και στη μετέπειτα επαγγελματική απορρόφηση των σπουδαστών, καθώς πολλοί από αυτούς εργάζονται σήμερα ως επαγγελματίες χορευτές, χορογράφοι και δάσκαλοι χορού στην Ελλάδα, ή είναι μέλη αξιόλογων ομάδων του εξωτερικού. Παράλληλα, η Σχολή διαθέτει από το 2001 βιβλιοθήκη χορού με βιβλία, περιοδικά και οπτικό υλικό, ανοιχτή για όλους όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν περαιτέρω την τέχνη αυτή.

Παρόλα αυτά, η ΚΣΟΤ σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία της και το Κράτος δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να βοηθήσει… Από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβρη του 2011, η Σχολή λειτουργούσε δίχως την ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που έπληττε σπουδαστές και καθηγητές σε πολλά επίπεδα. Μερικά από τα βασικότερα ζητήματα είναι η αδυναμία επικύρωσης του πτυχίου, αλλά και παροχής βεβαιώσεων και φοιτητικού πάσο, καθώς και ζητήματα  προσλήψεων και  μισθοδοσίας των καθηγητών.

Με τη σύσταση του Δ.Σ. (που ορίστηκε εν τέλει στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ) πιστεύαμε ότι τα παραπάνω θέματα θα επιλύονταν. Αντίθετα, τα προβλήματα φαίνεται να διογκώνονται με έμφαση κυρίως στο ζήτημα των προσλήψεων, που τελικά δεν βρίσκεται στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. Ως συνέπεια αυτού, οι προσλήψεις των καθηγητών έχουν παγώσει.

Το ιστορικό έχει ως εξής: Τον Ιανουάριο του 2011 η ΚΣΟΤ καταθέτει τον ετήσιο προϋπολογισμό των προσλήψεων στο Υπουργείο Πολιτισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Πολιτισμού στέλνει τον προϋπολογισμό των προσλήψεων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δεν είχε ακόμη σταλεί η εγκριτική απόφαση για την πρόσληψη των καθηγητών, αναγκάζοντας την ΚΣΟΤ να απευθυνθεί η ίδια στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όχι μόνο δεν είχαν εγκριθεί οι προσλήψεις των καθηγητών, αλλά επιπλέον ζητήθηκε μείωση του προσωπικού κατά 50%, αν και ως εκπαιδευτικός φορέας θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί. Εδώ και δύο μήνες η Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της με πρωτοβουλία όλων και παρά την καθυστερημένη έγκριση του Δ.Σ., μαθαίνουμε την Παρασκευή 9/12/11 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι δεν εγκρίθηκαν οι προσλήψεις διδακτικού και λοιπού προσωπικού της ΚΣΟΤ, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού είχε υπερβεί τον αριθμό των προσλήψεων για το 2011 ήδη από τις 10/10/11. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους σπουδαστές και καθηγητές, καθώς το ζήτημα της πρόσληψής των καθηγητών αναβάλλεται διαρκώς.

Ξεκινήσαμε τη λειτουργία της σχολής πιστεύοντας πως ένας θεσμός σαν την ΚΣΟΤ οφείλει να παραμείνει ανοιχτός υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συνεχίζοντας ακλόνητη το έργο της. Από αγάπη και πίστη στο έργο μας και ίσως τελικά αφέλεια, ελπίζαμε πως θα περνούσαν κάποιες εβδομάδες μέχρι να ανακοινωθεί η νόμιμη λειτουργία της. Μετά από τρεις περίπου μήνες αναγκαζόμαστε να προβούμε σπουδαστές και καθηγητές στην παύση των μαθημάτων απογοητευμένοι και έκπληκτοι με τη στάση που κράτησε το κράτος απέναντι στην ΚΣΟΤ.

Είναι απαράδεκτο, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, κρατικά ιδρύματα που έχουν γεννηθεί και οργανωθεί με τόσο κόπο και κατάθεση ψυχής να εγκαταλείπονται. Σε ποια προώθηση του πολιτισμού μπορούμε να αποβλέπουμε ως χώρα όταν κυριαρχεί παντελής αδιαφορία προς τον οργανισμό που πρωταρχικό του σκοπό έχει την ανάδειξη της τέχνης του χορού στην Ελλάδα; »

 

16 Δεκεμβρίου 2011

Οι Σπουδαστές, οι Καθηγητές, οι συνοδοί Μουσικοί