Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων

για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την : «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2012 - 2013» Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν έως την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται  στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. www.minedu.gov.gr

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το προσχέδιο της αίτησης πατήστε εδώ.