Σύντομα portal "e-audition" από την ΕΛΣ

nea-eikona-18--3

 «Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών

για την ενίσχυση της δράσης

νέων δημιουργών e-Audition»

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» υλοποιεί το νέο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών e-Audition». Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας νέοι καλλιτέχνες-δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ΕΛΣ δείγματα της δουλειάς τους, με στόχο την επιλογή τους για συνεργασία σε μελλοντικές παραγωγές της ΕΛΣ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνεται και πιο εξειδικευμένα, μέσω διαγωνισμών που θα ανακοινώνονται μέσω του portal. Για παράδειγμα, με την ευκαιρία προγραμματισμού μιας νέας όπερας, η ΕΛΣ θα μπορεί ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για προτάσεις σκηνικών, κοστουμιών, σκηνοθεσίας, αλλά και ακροάσεις ερμηνευτών. Οι ιδέες, οι προτάσεις και τα ηχητικά δείγματα των ακροάσεων θα υποβάλλονται μέσω του portal. Με το e-Audition θα δίνεται η δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες που κατοικούν στην επαρχία, ή στο εξωτερικό να κάνουν γνωστή τη δουλειά τους στην ΕΛΣ και κατ’ επέκταση, στο κοινό μέσω των παραγωγών στις οποίες θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μια δυναμική παραγωγή νέων ταλέντων στο χώρο της Λυρικής Τέχνης.

Παράλληλα, μέσω τρισδιάστατης εφαρμογής στο site του e-Audition, θα εκτίθενται επιλεγμένα δείγματα της δουλειάς των νέων καλλιτεχνών, με στόχο την προβολή τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Στο πλαίσιο του έργου το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο 2013, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε δύο πόλεις της Ελλάδας, όπου συναντάται πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα, με σκοπό την ενημέρωση και ενεργοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιφέρειας.

 

 

Η δράση «Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών e-Audition» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»: Με τη συvχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης