Ανακοίνωση του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.

nea-eikona-92

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας (Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.) που συστάθηκε το 1998 μετά από πρωτοβουλία επαγγελματιών του κλάδου ιδιοκτητών Σχολών Χορού, αναγνωρισμένων από το Κράτος, έχει σκοπό την αλληλοβοήθεια των μελών του για την προάσπιση των συμφερόντων τους και την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους. Διαθέτει μόνιμο Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος παρέχει νομικές πληροφορίες και υποστήριξη στα μέλη του σωματείου και μόνιμο λογιστή – φοροτεχνικό, για άμεση και έγκαιρη φορολογική και λογιστική ενημέρωση.

Στο Σ.Ι.Σ.Χ.Ε ανήκουν Ανώτερες Επαγγελματικές & Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο (περίπου 200 μέλη).

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε., από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, δραστηριοποιήθηκε έντονα γύρω από το θέμα της παράνομης λειτουργίας “Σχολών Χορού” είτε από μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Συλλόγους, είτε από ιδιώτες, όπως: Γυμναστήρια, Ιδιωτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Χοροδιδασκαλεία, Στούντιο Χορού, κ.λ.π. Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. έχει μέλη μόνο νόμιμες σχολές χορού, που μπορούν να διδάσκουν μπαλέτο, σύγχρονο, μοντέρνο, ρυθμική - μουσικο - κινητική αγωγή, ελληνικούς και ξένους λαϊκούς χορούς (κάρακτερ), κλπ.

Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού, απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Περιφερειών, μετά από αυστηρό έλεγχο. Δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά έχουν μόνο όσες σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 457/83 και τον Ν. 1348/83. Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριακές και οργανωτικές) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Για να γίνει μια σχολή μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. πρέπει απαραιτήτως να έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ο ιδρυτής-ιδιοκτήτης της να είναι ο ίδιος διπλωματούχος αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης, ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής.

Οι σχολές - μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτουν ειδικό σήμα - εγγύηση της νομιμότητας - το οποίο αναγράφει και τον αριθμό αδείας τους. Βέβαια, δεν είναι μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. όλες οι σχολές που έχουν πάρει άδεια από το ΥΠ.ΠΟ και τις Περιφέρειες. Είναι φανερό επομένως, πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγκυρότητα της σχολής, την οποία οι γονείς πρέπει να ελέγχουν πριν εγγράψουν τα παιδιά τους!

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. γνωστοποιεί ότι κανένας φορέας (γυμναστήρια, σύλλογοι, ιδιωτικά σχολεία, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, studios κ.λπ.) δεν έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει παρόμοια δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική άδεια.

 


info: www.sisxe.com