Σύστημα Αθήνα 2014, δηλώστε συμμετοχή

athens-system-2014

Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.) ανακοινώνει ότι το Σύστημα Αθήνα 2014 / Athens System 2014 θα διοργανωθεί με ευθύνη του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

            Το Σύστημα Αθήνα 2014 / Athens System 2014 αφορά στην προβολή της ελληνικής θεατρικής και χορευτικής παραγωγής στο εξωτερικό και την ενίσχυση της θέσης του θεάτρου και του χορού στην Ελλάδα. Οι παραστάσεις θα επιλεγούν από ειδική κριτική επιτροπή που αποτελείται από ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης. Θα τις παρακολουθήσουν διευθυντές διεθνών φεστιβάλ και πολιτιστικών φορέων που έχουν τη δυνατότητα μετακλήσεων, αφού κύριος στόχος της δράσης είναι να οδηγήσει σε διεθνείς συνεργασίες για την παρουσίαση ελληνικών παραστάσεων σε συναντήσεις και φεστιβάλ διεθνώς. Δυνατότητα παρακολούθησης των παραστάσεων θα έχει και το αθηναϊκό κοινό ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων.

            Το Σύστημα Αθήνα / Athens System 2014 θα διεξαχθεί στην Αθήνα 25 ως 29 Νοεμβρίου 2014. Η επιτροπή του αποτελείται από επτά μέλη: Αλέξη Αλάτση, Μαρίζα Βινιεράτου, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, Ματίνα Καλτάκη, Τώνια Καράογλου, Πάρι Μέξη, Olivier Descotes.

            Η επιτροπή καλείται να επιλέξει 9 θεατρικές παραστάσεις διαφορετικού τύπου και διάρκειας (θέατρο λόγου, μουσικό θέατρο, performance, devised theatre, κλπ.) και 3 παραστάσεις σύγχρονου χορού. Οι παραστάσεις αυτές μπορούν να προέρχονται από τις ήδη ολοκληρωμένες θεατρικές περιόδους (2012-2013 και 2013-2014) και σε δεύτερη φάση, από τις παραστάσεις της θεατρικής περιόδου 2014-2015 που θα παρουσιαστούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Υπεύθυνος επιμελητής της δράσης έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Αλέξης Αλάτσης. Η επιτροπή φέρει την ευθύνη της έγκαιρης επιλογής των 12 παραστάσεων. Καλείται λοιπόν γι’ αυτό το λόγο να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά.

            Τα κριτήρια ποιότητας των επιλογών, εκ μέρους της επιτροπής, εστιάζουν αφενός στην αριστεία των παραστάσεων και αφετέρου στην ουσιαστική τους δυνατότητα να μπορούν να απευθυνθούν και στο εκτός ελληνικών συνόρων κοινό.

Στόχος της δράσης είναι να προωθηθούν πρωτίστως άξιοι καλλιτέχνες και σχήματα που δεν είχαν ως τώρα τη δυνατότητα προβολής της δουλειάς τους στο εξωτερικό.

 

Αναλυτικά η διαδικασία επιλογής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες ή ομάδες (σκηνοθέτες ή υπεύθυνοι ομάδας) είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν εγκαίρως την επιτροπή για την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μέσω mail στο office@hellastheatre.gr και στο communicationdept@hellastheatre.gr προσκαλώντας την επιτροπή να παρακολουθήσει την εν λόγω παράσταση.

Ανάλογα με τον αριθμό των παραστάσεων που θα εκκρεμούν για τη συμπλήρωση των 12, η επιτροπή θα συνεχίσει εντατικά το έργο της από την έναρξη της νέας περιόδου, με συνεχή εμπλουτισμό της λίστας κατά περίπτωση και με καταληκτική ημερομηνία οριστικής συμπλήρωσης και επιβεβαίωσης των 12 παραστάσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι, για παραστάσεις της προηγούμενης περιόδου, η επιτροπή έχει ήδη γνωμοδοτήσει και δρομολογήσει τη διαδικασία συμμετοχής τους στο Σύστημα Αθήνα 2014.