Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Χορού Ντάνκαν

kentro-xoroy-ntankan--2

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, ΝΠΔΔ του Δήμου Βύρωνα ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 41568/14953/7-6-2018 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) και λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ’ αριθμ. 28/3-5-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.
2) τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
3) τις διατάξεις του ν. 2190/94 όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009
4) τον ΟΕΥ του Ν.Π

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για την λειτουργία της Σχολής Χορού (Κέντρο Ντάνκαν) κατά τη διδακτική περίοδο 2018–2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα, καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης:

 • 01 ΔΕ / Δάσκαλοι Κλασικού Χορού (Μπαλέτου): αριθμός ατόμων: 3, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 02 ΔΕ / Δάσκαλοι Σύγχρονου Χορού, αριθμός ατόμων: 3, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 03 ΔΕ/ Δάσκαλοι εισαγωγής στο χορό για μικρά παιδιά: αριθμός ατόμων: 4, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 04 ΔΕ / Δασκάλα με γνώσεις διδασκαλίας χορού με βάση τις αρχές της Ισιδώρας Ντάνκαν για παιδιά και εφήβους: αριθμός ατόμων: 1, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 05 ΔΕ / Δάσκαλοι hip hop: αριθμός ατόμων: 2, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 06 ΔΕ / Δάσκαλος Ευρωπαϊκών Χορών Latin / Tango: αριθμός ατόμων: 1, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 07 Δάσκαλοι yoga: αριθμός ατόμων: 2, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 08 Δάσκαλος Ται Τσι: αριθμός ατόμων: 1, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 09 ΠΕ / Δάσκαλοι Παραδοσιακών Χορών: αριθμός ατόμων: 2, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 10 ΠΕ / Δάσκαλος Αρχαίου Δράματος για διδασκαλία χορικών: αριθμός ατόμων: 1, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες
 • 11 ΠΕ / Συνοδός πιανίστας (συνοδεία μαθημάτων χορού): αριθμός ατόμων: 1, διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.duncandancecenter.org του Κέντρου Ντάνκαν, ή στη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου (Διεύθυνση: Χρυσάφης 34 και Δικαιάρχου, τηλ. 210.7621234). Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 έως 13.00 και έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

 


info: Δήμος Βύρωνα, Κέντρο Μελέτης & Χορού Ι.& Ρ. Ντάνκαν, Χρυσάφης 34 & Δικαιάρχου, Βύρωνας, τηλ: 210 76 21 234 - info@duncandancecenter.org