Πρόσκληση για νέο διευθυντή Μπαλέτου στην ΕΛΣ

Μετά την ξαφνική λύση της σύμβασης της διευθύντριας του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Χριστιάνας Στεφάνου, με απόφασή του ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Μύρων Μιχαηλίδης προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Ε.Λ.Σ. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ. για την καλλιτεχνική και διοικητική-οργανωτική αναβάθμιση του μπαλέτου, όσον αφορά το νέο καλλιτεχνικό στίγμα, τη στελέχωση και την ορθή κατανομή του προσωπικού.
Έως την τοποθέτηση του νέου Διευθυντή Μπαλέτου, χρέη στη θέση της έως σήμερα διευθύντριας ανέλαβε κ. Γιάννης Ντοντσάκης, αναπληρωτής διευθυντής Μπαλέτου και διευθυντής σπουδών στην Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή Χορού της  Ε.Λ.Σ..

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση
του Διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ

Ζητείται μία προσωπικότητα από το χώρο του μπαλέτου με αξιοσημείωτη καλλιτεχνική δράση και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία σε λυρικά θέατρα ή ομάδες  χορού, οι οποίες έχουν κλασικό προσανατολισμό.Οι μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή Μπαλέτου καθορίζονται βάσει του Νόμου 3988/2010. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καλλιτεχνικής συνεργασίας για παρουσίαση χορογραφιών, μετά από συμφωνία με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ε.Λ.Σ.
Η  διάρκεια της σύμβασης είναι (2) έτη και αρχίζει από  την 1/9/2011 έως την 31/7/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι έλληνες,  ή αλλοδαποί παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011, στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία Διοίκησης (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64 Αθήνα), κατά τις ώρες 8:00 – 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 210 3711200).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. ή ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο www.nationalopera.gr , τα ακόλουθα:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
  2. Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή)
  3. Τίτλους απασχόλησης σε λυρικά θέατρα, ομάδες χορού κλπ.
  4. Αποδεικτικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του υποψηφίου (όπως προγράμματα παραστάσεων, ντοκουμέντα εικόνας και ήχου, κριτικές κλπ.)
  5. Αποδεικτικά έγγραφα της διοικητικής εμπειρίας του υποψηφίου (βεβαιώσεις  απασχόλησης σε  λυρικά θέατρα, ομάδες χορού κλπ.)

Για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας, πατήστε ΕΔΩ