"Τwisted Ρair" από την Onze Ionnis Mandafounis

twisted-pair1

Το Τwisted Ρair (2013) γεννήθηκε από την ομάδα Onze Ionnis Mandafounis και από την έρυενά της για την αντίληψη του χρόνου, μέσω της εξερεύνησης των δυνάμεων που τον ορίζουν. Η ομάδα αποτελείται από τέσσερεις χορογράφους και χορευτές, τον Γιάννη Μανταφούνη, το Νίκο Δραγώνα, την Olivia Ortega και την Κατερίνα Σκιαδά.

Η μη-συγχρονισμένη χορογραφική πραγματικότητα του Τwisted Ρair επιτρέπει τη συνύπαρξη του παρελθόντος και του παρόντος σε μια πολυεπίπεδη σύνθεση. H συνεχής επιστρωμάτωση των σκηνών δημιουργεί ένα ανώμαλο έδαφος. Σηματοδοτεί ένα χώρο τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά σημεία στη σκηνή, όσο και στο ίδιο το σώμα των ερμηνευτών. Καταφέρνει με αυτό τον τρόπο να ορίσει ένα αποκλειστικά προσωρινό περιβάλλον και ταυτόχρονα μια συμπαγή ανακάλυψη των ίδιων των σωμάτων. Όλες οι κινήσεις ανήκουν στην ιδέα πως κάθε δράση πυροδοτεί μία αλυσίδα αντιδράσεων, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο πως όλες έχουν ένα κοινό σημείο εκκίνησης. Η σωματική μνήμη καθοδηγώντας την κίνηση ενοποιεί την παραστατική με την παρούσα δράση.

Οι σχέσεις ανάμεσα στους χορευτές τονίζονται λόγω του περιορισμού της φυσικής απόστασης μεταξύ τους. Κάθε σώμα γλυστρά μέσα στο άλλο, είτε στοργικά είτε βίαια, αλλά σε κάθε περίπτωση εισερχόμενο μέσα στη δράση. Ο θεατής εγκλωβίζεται και αυτός στην ίδια κατάσταση. Το βλέμμα του γίνεται σημείο αναφοράς και έτσι μοιάζει σα να θέτει ο ίδιος τα χωρικά όρια της παράστασης.


Σύλληψη, σκηνοθεσία και ερμηνεία: Γιάννης Μανταφούνης, Νίκος Δραγώνας, Olivia Ortega, Κατερίνα Σκιαδά.

 


info: Garage Performing Arts Center, Πέλεκα, Εθνική Κουλίνας 21 - Κέρκυρα, τηλ 2661 058210. | ώρα 21.00 |


φωτο © Dorothee Thebert

dancepress.gr