Εργαστήρι με τη Moeno Wakamatsu

« Sculpting Time – Σκαλίζοντας το Χρόνο »

 

Dance laboratory for fragility and strength

of physicality, materiality and spirit

 

14, 15, 16 Οκτωβρίου 2011 


 

 

Περιγραφή του εργαστηρίου:

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα μέρη, καθένα από το οποίο έχει μια ολοκληρωμένη δομή.

Μέρος Ι: Θεμέλια
Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθούν σωματικές ασκήσεις που αφορούν στην επίγνωση, τη δύναμη, την ευελιξία, την ευαισθησία και τη συγκέντρωση.

Μέρος II: Κατάσταση και Παρουσία
Το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει μια πορεία ασκήσεων που έχει στόχο:
-να αναπτυχθούν τα αισθητήρια όργανα και να βελτιωθεί η αντίληψη μας για το χώρο
-να περιοριστεί η εξαναγκασμένη δράση και να απελευθερωθεί ο αυθορμητισμός
-να ανακαλυφθούν νέες αντιλήψεις για το χρόνο και το χώρο
-να εξασκηθούν οι μηχανισμοί του σώματος και να υποστηριχθούν οι ικανότητες έκφρασης.

Μέρος III: Να σβήνεις και να γίνεσαι

Στο μέρος αυτό θα χρησιμοποιηθούν εικόνες και οδηγίες δράσης με τη βοήθεια των οποίων θα επιδιωχθεί:
-να εξαλειφθεί ο λειτουργικός/κοινωνικός εαυτός μας
-να διαφοροποιηθούν οι κοινότοποι φραγμοί μεταξύ του εαυτού μας και του εξωτερικού κόσμου, ώστε να κατακτηθεί μια πιο άμεση επικοινωνία και τρόπος ζωής
-να επιτρέψουμε στο χρόνο και το χώρο να γίνουν ορατοί όπως, επίσης, και στις εσωτερικές επιθυμίες να αποκαλυφθούν.

Μέρος IV: Solo Χοροί
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος θα ολοκληρωθεί με χορό συγκεκριμένης θεματολογίας ή ελεύθερου


info : Στούντιο Σ33, Σοφοκλέους 33, 7ος όροφος, Αθήνα │ Πληροφορίες- Κρατήσεις τηλ  6977770569 │Ώρες : 16.00 - 22.00  │  Κόστος: 130 €  για κρατήσεις μέχρι και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011  (με 50% προκαταβολή)  και 160 € για κρατήσεις από 28 Σεπτεμβρίου