Σεμινάριο χορών μπαρόκ

Διδάσκει ο Ingo Guenther, ειδικός του ιστορικού χορού από το Βερολίνο. Βασικά βήματα (pas de bourée, contretemps, pas de menuet, assemblé, tems de courante), θέσεις χεριών, σημειογραφία. Χοροί όπως εκτελούνταν στη βασιλική αυλή της Γαλλίας γύρω στο 1700. Διεθνής πιστοποίηση CID-UNESCO.

 


info16, 17, 18 Μαρτίου 2012 - Σπίτι του Χορού "Δόρα Στράτου", Σχολείου 8, Πλάκα, Αθήνα | πληροφορίες τηλ. 210 324 4395, 210 9214650, 210 921 2866 και mail@grdance.org