Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Diplôme Barre Astié 2014

Από τον Ιανουάριο του 2014 τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Diplôme Barre Astié θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα ή δύο χρόνια με επιλογή των σπουδαστών.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι ενότητες και την τελική εξέταση και έχει ως εξής:

  • Diplôme Barre ASTIĖ  - Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος σε 1 έτος

              -  Έξι ενότητες

              - 18 ημέρες εντατικής εκπαίδευσης

              -  Τελική εξέταση

 

  • Diplôme Barre ASTIĖ - Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος σε 2 έτη

             -  1ο έτος: Τρείς ενότητες – 9 ημέρες εντατικής εκπαίδευσης

            -   2ο έτος: Τρείς ενότητες – 9 ημέρες εντατικής εκπαίδευσης

           -    Τελική εξέταση

               

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά ενότητα στη διάρκεια ενός ή δύο ετών. Τα μαθήματα γίνονται στην Αθήνα.
 


info:  Ελένη Μπαλαφούτη, e-mail: danceacademyofpatras@gmail.com | www.barreastie.com | www.patrasdanceacademy.gr  |