Σεμινάριο Butoh με την Moeno Wakamatsu

1 - 4 Μαίου 2014

If we strip dance to its essential…

«Ο χορός μου βασίζεται σε κάτι που είναι σχετικά απλό. Είναι η προσπάθεια για μια ανοιχτή στάση ως προς το περιβάλλον την κάθε στιγμή, ώστε αυτό να αποκτά μια υλική διάσταση και να εκδηλώνεται στο σώμα ως παρουσία και κίνηση. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη στοιχειώδη προσπάθεια, κάποιος πλησιάζει στην έκφραση του πραγματικού εαυτού. Εύχομαι να αιωρούμαι στη στιγμή που η εσωτερική επιθυμία συναντά εξωτερικά φαινόμενα» - Moeno Wakamatsu


Περιγραφή του εργαστηρίου: το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα μέρη, καθένα από το οποίο έχει μια ολοκληρωμένη δομή.

Μέρος Ι: Θεμέλια. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθούν σωματικές ασκήσεις που αφορούν στην επίγνωση, τη δύναμη, την ευελιξία, την ευαισθησία και τη συγκέντρωση.

Μέρος II: Κατάσταση και Παρουσία. Το δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει μια πορεία ασκήσεων που έχουν στόχο: να αναπτυχθούν τα αισθητήρια όργανα και να βελτιωθεί η αντίληψη μας για το χώρο, να περιοριστεί η εξαναγκασμένη δράση και να απελευθερωθεί ο αυθορμητισμός, να ανακαλυφθούν νέες αντιλήψεις για το χρόνο και το χώρο, να εξασκηθούν οι μηχανισμοί του σώματος και να υποστηριχθούν οι ικανότητες έκφρασης.

Μέρος III: ‘Να σβήνεις και να γινεσαι’. Στο μέρος αυτό θα χρησιμοποιηθούν εικόνες και οδηγίες δράσης με τη βοήθεια των οποίων θα επιδιωχθεί: -να εξαλειφθεί ο λειτουργικος/κοινωνικός εαυτός μας, να διαφοροποιηθούν οι κοινότοποι φραγμοί μεταξύ του εαυτού μας και του εξωτερικού κόσμου ώστε να κατακτηθεί μια πιο άμεση επικοινωνία και τρόπος ζωής, να επιτρέψουμε στο χρόνο και το χώρο να γίνουν ορατοί όπως, επίσης, και στις εσωτερικές επιθυμίες να αποκαλυφθούν.

Μέρος IV: Solo Χοροι. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος θα ολοκληρωθεί με χορό συγκεκριμένης ή ελεύθερης θεματολογίας .

 


info: S33, Σοφοκλέους 33, Αθήνα, 7ος όροφος. | ημέρομηνίες: 1, 2, 3 & 4 Μαίου 2014 | ώρες διεξαγωγής:16.30-21.30  | Κόστος : με προκαταβολή 70€ μέχρι 7 Απριλίου 130€,  μέχρι 14 Απριλίου 150€,  από 15 Απριλίου 170€ (μέχρι 10 άτομα, με περισσότερρες συμμετοχές η τιμή μειώνεται). Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Πληροφορίες / κρατήσεις: arethanat@hotmail.com, και τηλ. 6977770569