Πρακτική άσκηση "Fighting Monkey" από τους Rootlessroot

linda--jozef---credit_srdjan-stanojevic-web--3

Tο όνομα της ομάδας Rootlessroot (Λίντα Καπετανέα και Jozef Frucek) είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της πρακτικής "fighting monkey".

Η έρευνα στην πρακτική άσκηση ‘Fighting Monkey’ αφορά στην επανασύνδεσή μας με τις πιο βασικές αρχές κίνησης που γεννούν, τρέφουν και αποκαθιστούν ξεχασμένα μοτίβα κίνησης και κινητικότητας. Επιπλέον, η έρευνα προσφέρει πρόσβαση στην πανίσχυρη προοπτική της απλής ανθρώπινης κίνησης. Οι βασικές αυτές αρχές κίνησης που διερευνούνται, ταξιδεύουν ακέραιες στο χρόνο, καλώντας μας να εξετάσουμε και να δοκιμάσουμε τα όριά μας μέσα από πρακτική εμπειρία που χρησιμοποιεί τη δυσκολία και τον κίνδυνο για την ανάπτυξη δύναμης, προσαρμοστικότητας και μαλακότητας.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την ‘φόρμα ανοίγματος των 9 κύκλων’ γνωστή επίσης με το όνομα “father form”. O Jozef Frucek διδάσκει τη φόρμα με άδεια από τον δάσκαλό του Master Dr. Ming Wong, από τον οποίο διδάσκεται και ο ίδιος εσωτερικές πολεμικές τέχνες εδώ και 14 χρόνια.

Η δουλειά της Λίντα Καπετανέα και του Jozef Frucek με τους ανθρώπους της κίνησης διαφόρων ειδικοτήτων και πεδίων γνώσης, αφορά στον δυναμικό πειραματισμό γιατί εξετάζουν την αθρώπινη συμπεριφορά και κίνηση σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι εξελίσσονται και αναπτύσσονται.

Η ανακάλυψη αποτελεσματικών μοτίβων κίνησης και βασικών ανθρώπινων μηχανικών δεξιοτήτων που προκύπτουν από τα διάφορα πεδία γνώσης βοηθούν την Λίντα και τον Jozef να σχεδιάζουν μη κανονικές μεθόδους άσκησης, να καλλιεργούν ένα αυτο-οργανωμένο, προσαρμοστικό σύστημα που γεννά μια πιο δημιουργική μεταβλητότητα απέναντι σε προκλητικές καταστάσεις.

 


info: 18 - 24 Αυγούστου 2014 | Μουσικό Χωριό, Άγιος Λαυρέντιος, Πήλιο | Διάρκεια εργαστηρίου: 20 ώρες | Ωράριο: 10.00 – 14.00 | πληροφορίες συμμετοχής: eri@music-village.gr