Σεμινάριο Χορογραφίας με τη Μ. Βινιεράτου & τον Δ. Τσούκα

11080795_10153256901866474_1797814075026102616_o

 17 Μαίου 2015

Κίνηση – Ήχος - Σύνθεση

 Σεμινάριο Χορογραφίας με live Μουσική


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση της διαδραστικής σχέσης ανάμεσα στην κίνηση και στον ήχο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε χορογραφίας. Ειδικότερα οι διδάσκοντες στόχο έχουν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε αυτοί να πειραματιστούν αφενός με τη μουσική – ήχο και αφετέρου με την κίνηση κατά τη σύνθεση της χορογραφίας, σε ζωντανό χρόνο.

Τα κύρια θέματα του σεμιναρίου είναι:

  • η σχέση μεταξύ ήχου και κίνησης
  • ο βαθμός και οι ποικίλοι τρόποι αλληλεπίδρασης τους
  • η ενσυνείδητη επιλογή και χρήση της μουσικής-ήχου σε σχέση με την χορογραφική σύνθεση

Το σεμινάριο επιδιώκει, οι συμμετέχοντες να παράξουν δικό τους κινητικό υλικό υπό την καθοδήγηση του δασκάλου της χορογραφίας, σε συνδυασμό με τη μουσική - ήχο, με τελικό σκοπό την σύνθεση μιας χορογραφίας μικρής διάρκειας.

Η συνεργασία ανάμεσα στους χορογράφους (συμμετέχοντες) και τον μουσικό έχει σα στόχο να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, η οποία θα αποσαφηνίσει και παράλληλα θα υποστηρίξει σε μελλοντικές συνεργασίες, το ρόλο της μουσικής - ήχου στη χορογραφία.

Διδάσκουν:

Μαρίζα Βινιεράτου, DIP in Dance Theatre (London), MFA in choreography (New York)

Δημήτρης Τσούκας, ALCM, MMUS, PhD in Music Composition (London)

 


info: Full Out Dance School, Ιουστινιανού 8 & Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη, τηλ. 6944 510 579 & 2310 235 858 | Κόστος συμμετοχής: 30€,  25€ early bird έως 08/05, 20€ με την επίδειξη εισιτηρίου απο το Φεστιβάλ Ελλήνων Χορογράφων στη Θεσσαλονίκη (18-20 Μαίου 2015) | Ώρα σεμιναρίου: 12.30 -16.30