Εισαγωγικός κύκλος σεμιναρίων χοροθεραπείας 2016-17

image001--7

Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν στο 3ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χοροθεραπείας. Επίσης σε άτομα που ασχολούνται με τους τομείς της ψυχικής και σωματικής υγείας, την εκπαίδευση, τις τέχνες, τις θεραπείες μέσω τεχνών, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη χοροθεραπεία, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν προηγούμενη εμπειρία. Ο εισαγωγικός κύκλος σεμιναρίων χοροθεραπείας δεν είναι εκπαιδευτικός και δεν αποτελεί επαγγελματική κατάρτηση.

Γ΄ Σεμινάριο: «Κινώ το σώμα, ανα-κινώ σκέψη και συναίσθημα: η επιρροή της Χοροθεραπείας στη ζωή μας»

Συντονίζει η Μαρία Αρτέμη, MA, R-DMT, GDTR Sr, Χοροθεραπεύτρια

Η χοροθεραπευτική διαδικασία μέσω της χρήσης της κίνησης, του χορού και μεθόδων χαλάρωσης έχει σα στόχο να διευκολύνει το άτομο στην αξιοποίηση του δυναμικού και των δυνατοτήτων του και να υποστηρίξει τη συναισθηματική, σωματική, γνωστική και κοινωνική εξέλιξη του. Η κίνηση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια άλλη πηγή πληροφοριών για τον κόσμο που μας περιβάλλει και σαν ένας κρίκος που μας συνδέει και δίνει σχήμα στις σχέσεις που διαμορφώνονται.

Στο 1ο μέρος του σεμιναρίου, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, επιχειρείται μια πρώτη επαφή με βασικές αρχές της Χοροθεραπείας- σωματική και ρυθμική δράση, ανάπτυξη σχέσης μέσω της κίνησης, κ.α. Συγκεκριμένα, δίνεται στους συμμετέχοντες έγγραφο υλικό, όπου αναγράφονται χοροθεραπευτικοί στόχοι, όπως :

  • Η συνειδητοποίηση του πώς η κίνηση επηρεάζει και αλλάζει την μυϊκή ένταση και τις συναισθηματικές καταστάσεις
  • Η εξοικείωση μας με την σχέση μεταξύ ερεθισμάτων και αντιδράσεων
  • Η συνειδητοποίηση προτιμώμενων στάσεων σώματος και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους στο χώρο
  • Η σύνδεση των σκέψεων με τις πράξεις μας
  • Η αναγνώριση της επιρροής που έχει επάνω μας η κίνηση των άλλων
  • Η εμπειρία του τρόπου με τον οποίο τα μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν και η διαδικασία δημιουργίας μιας ομάδας, κ.α.

Μετά τη βιωματική εμπειρία που αντιστοιχεί σε κάθε αναγραφόμενο στόχο, δίνεται χρόνος για την καταγραφή προσωπικών σημειώσεων και παρατηρήσεων.

Στο 2ο μέρος επιχειρείται εισαγωγή στο σύστημα ανάλυσης κίνησης της Kestenberg. Με τη χρήση μουσικής και αυτοσχεδιασμού, γίνεται παρουσίαση των Ρυθμών Ροής της Έντασης (Tension Flow Rhythms), που αντανακλούν ορμές και ασυνείδητες ανάγκες και είναι ενδεικτικές του αναπτυξιακού επιπέδου του ατόμου. Μετά από κάθε βιωματική εμπειρία δίνεται χρόνος για καταγραφή προσωπικών σημειώσεων.

Το 3ο μέρος έχει δημιουργικό και εκφραστικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσα από τη χρήση προτεινόμενων props και αυτοσχεδιασμών να συνθέσουν μια ομαδική χορογραφία.

Ολοκληρώνοντας, δίνεται χρόνος στην ομάδα να συζητήσει τις εμπειρίες που βιώθηκαν και τα συναισθήματα που διεγέρθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 

Επόμενο σεμινάριο εισαγωγικού κύκλου 2016-2017

Δ΄ Σεμινάριο : 6 & 7 Μαΐου 2017

Ο ρυθμός που “ξυπνάει” τη ψυχή και το σώμα. Η προσέγγιση της Πρωτόγονης Έκφρασης - Εισηγήτριες: Αλέξια Μαργαρίτη, PhD, GDTR Sr, Καθηγήτρια Χορού, Χοροθεραπεύτρια και Νατάσα Σμυρλή, GDTR Sr, Χοροθεραπεύτρια

Συντονισμός & Εποπτεία Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας

                                    


info: Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Απριλίου 2017, | ώρα 11:00-17:00  | Πληροφορίες: dancetherapy@gadt.gr - Τηλ. 210 674 31 49