Σύγχρονος Χορός με τον Jorge M. Crecis

     Hitting the ground

    Σημείωμα του Jorge M. Crecis : 
1. παίζοντας και εξερευνώντας
2. αναλαμβάνοντας τη βαρύτητα
3. πέφτοντας και πηδώντας
4. όντας ουδέτεροι και άτακτοι
5. μαθαίνοντας από το σώμα κάποιου
6. παίζοντας και χορεύοντας

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα εξερευνήσουμε τη σχέση του σώματος με και κόντρα στο πάτωμα. Θα δουλέψουμε προσεγγίζοντας φυσικούς και οργανικούς τρόπους κίνησης οι οποίοι αντιτάσσονται σε κωδικοποιημένες μεθόδους. Θα κινηθούμε χρησιμοποιώντας την συνεργασία και την αντίσταση του πατώματος βρίσκοντας πάντα τις δυνάμεις που επιτρέπουν έναν αποτελεσματικό τρόπο κίνησης. Μέσα από την απλότητα θα ερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους για falls, rolls, κινούμενοι προς και από το πάτωμα, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει το σώμα μας με εμπιστοσύνη και καλλιτεχνία.
Χώρος και χρόνος: να είμαστε ανοιχτοί και να ακούμε την αντίδραση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε άμεσες προκλήσεις.


info2 - 7 Αυγούστου 2010 │ ARTηρία, Μαρίνα Λευκάδας, Τ.Κ. 31100 │ τηλ. 26450 22820