Χοροθεραπεία στο Shantom

 Η Λήδα Shantala οργανώνει στο Shantom την Κυριακή 6 Ιουνίου 12:00 με 16:00, το τελευταίο για εφέτος σεμινάριο χοροθεραπείας. Τα σεμινάρια αυτά χωρίζονται σε θεματικούς κύκλους, όμως η κάθε συνάντηση είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Πληροφορίες για συμμετοχή: Shantom, Tριπόλεως 35Α, Κ.Χαλάνδρι, τηλ : 210-6717529 - www.shantala.gr